5 Maart

Therminal

Klaarstoommoment

Een algemeen infomoment voor alle geïnteresseerde studenten over studentenvertegenwoordiging met uitleg van de verschillende raden en een simulatie van een raad.

meer info

25 Maart

Online (#BlijfInUwKot)

Virtueel panel en infomoment

Een infomoment over campagnevoeren voor alle kandidaten.

Indienen kandidaturen

30 maart(9u)

Start indienen kandidaturen

De kandidaturen kunnen volledig elektronisch ingediend worden, via de Ugent Kiest website

3 april (12u)

Einde indienen kandidaturen

7 april

Bekendmaking kandidaten

De verkiezingscommissie maakt alle kandidaten voor de elf Faculteitsraden, de Sociale Raad en de Raad van Bestuur bekend.

Campagne

7 april

Start campagnes

22 april

Debatten (enkel centrale raden)

Verkiezingsperiode

27 april

Start verkiezingsperiode

30 april

Einde verkiezingsperiode

4 mei

Uitslag verkiezingen