Overzicht raden

Om de twee jaar verkiezen de UGent-studenten hun vertegenwoordigers. Op deze manier worden de belangen van de studenten verdedigd in de belangrijkste raden en commissies van de universiteit. Er zijn drie raden waarin studenten zich tijdens de studentenverkiezingen kandidaat voor kunnen stellen: de elf faculteitsraden, de Sociale Raad en de Raad van Bestuur.

Centrale raden

Deze raden functioneren op het centrale niveau van onze universiteit. De beslissingen die hier worden genomen hebben dus met andere woorden een impact op de hele universiteit. Wil jij over de faculteitsgrenzen heen veranderingen doorvoeren? Stel je dan zeker kandidaat voor de raad van bestuur of de sociale raad!

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur of RvB vormt samen met het Bestuurscollege het hoogste operationele niveau. In de Raad van Bestuur heb je de mogelijkheid om mee te trekken aan de strategische touwtjes. Hier worden beslissingen genomen omtrent onderwijs, onderzoek, dienstverlening, personeel en de begroting. Je bepaalt er met andere woorden de grote lijnen van onze universiteit. De vier verkozen studentenvertegenwoordigers zetelen er naast de rector himself.

Hier worden 4 kandidaten verkozen waarvan minstens 2 met het minderheidsgeslacht.

Sociale Raad

De Sociale Raad of SoRa , adviseert de Raad van Bestuur inzake sociale zaken. De agendapunten bestaan voornamelijk uit studentenvoorzieningen en andere sociale aangelegenheden, zoals de maaltijden in resto’s en de kwaliteit van de homes. De Sociale Raad bestaat voor de helft uit studenten en wordt als enige orgaan ook voorgezeten door een student. Vier studenten worden hier de komende verkiezingen rechtstreeks voor verkozen.

Hier worden 4 kandidaten verkozen waarvan minstens 2 met het minderheidsgeslacht.

  Sociale raad uitgelegd

Faculteitsraden

De elf Faculteitsraden staan in voor de dagelijkse leiding van de faculteit. Concreet betekent dit dat er op deze raden beslissing gemaakt worden over o.m. het aanstellen van lesgevers, het adviseren van de universiteit over het aanpassen van het studieprogramma’s of de toelatingsvoorwaarden van bepaalde opleidingen, etc.
Voor de studentenvertegenwoordigers die in een faculteitsraad zetelen, betekent dit dat zij de mening van de studenten vertegenwoordigen over alle zaken die op facultair niveau beslist worden. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het opstellen en/of goedkeuren van de examenroosters, het al dan niet instellen van een toegangsexamen, advies over eventuele aanpassingen aan de opleiding, advies over de aanstelling van bepaalde lesgevers, etc. Als studentenvertegenwoordiger in de faculteitsraad zorg je er dus voor dat de mening van de studenten gehoord wordt in de organisatie van de opleidingen in jouw faculteit.

Faculteitsraad Letteren en Wijsbegeerte

Hier worden 15 kandidaten verkozen waarvan minstens 5 met het minderheidsgeslacht.

Faculteitsraad Recht en Criminologie

Hier worden 4 kandidaten verkozen waarvan minstens 2 met het minderheidsgeslacht.

Faculteit Wetenschappen

Hier worden 13 kandidaten verkozen waarvan minstens 5 met het minderheidsgeslacht.

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Hier worden 13 kandidaten verkozen waarvan minstens 5 met het minderheidsgeslacht.

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Hier worden 16 kandidaten verkozen waarvan minstens 6 met het minderheidsgeslacht.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Hier worden 6 kandidaten verkozen waarvan minstens 2 met het minderheidsgeslacht.

Faculteit Diergeneeskunde

Hier worden 5 kandidaten verkozen waarvan minstens 2 met het minderheidsgeslacht.

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Hier worden 6 kandidaten verkozen waarvan minstens 2 met het minderheidsgeslacht.

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Hier worden 9 kandidaten verkozen waarvan minstens 3 met het minderheidsgeslacht.

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Hier worden 2 kandidaten verkozen volgens het facultair reglement voor genderquota.

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Hier worden 3 kandidaten verkozen waarvan minstens 1 met het minderheidsgeslacht.