Kandidaatstellen

Alle info omtrent het kandidaatstellen, als je nog meer vragen hebt kan je ons altijd contacteren.

Praktische procedure

Hier staan de vragen omtrent de praktische zaken van kandidaatstellingen.

Wie mag er kandidaat zijn?

Om als student te mogen deelnemen aan de verkiezingen als effectief of plaatsvervangend lid, moet je op de dag van de afsluiting van de kiezerslijsten (1 maart 2020) aan de Universiteit Gent ingeschreven zijn als student, hetzij met een diplomacontract, hetzij met een creditcontract voor minimum 27 studiepunten. Studenten die enkel ingeschreven zijn voor een permanente vorming zijn dus uitgesloten.

Studenten die ingeschreven zijn aan meer dan één faculteit zijn verkiesbaar voor de faculteit waar zij hun inschrijving met de meeste studiepunten hebben. Bij een gelijk aantal studiepunten moeten deze studenten bij hun kandidaatstelling kiezen voor welke faculteit ze willen opkomen. De faculteit waartoe je behoort, kan van belang zijn bij de uitslag van de verkiezingen.

Surf zeker ook eens naar de Ugent-kiest website.

Campagnereglement + verkiezings controle orgaan

Via volgende link vinden jullie terug hoe de verkiezingscommissie tot stand komt. Daarnaast kan je hier ook de campagneregels terug vinden die verbonden zijn aan de financiële ondersteuning van de Gentse Studentenraad.

Wanneer kan ik me kandidaatstellen?

Je kan je online kandidaat stellen van 30 maart 9u tot en met 3 april 12u op de Ugent-kiest website. Op de tijdslijn staan ook alle andere nuttige data.

Help, ik studeer nog maar één jaar! Kan ik me toch engageren voor de verkiezingen?

Als je nog maar één jaar aan Universiteit Gent studeert, is het nog steeds mogelijk om je te engageren als studentenvertegenwoordiger in zowel de Faculteitsraad, als de Sociale Raad en Raad van Bestuur. Hierbij maken we het onderscheid tussen:

 • Faculteitsraad: Indien je verkozen bent en het tweede jaar van je mandaat niet kunt uitvoeren, dan krijgt de eerstvolgende niet-verkozen kandidaat jouw zetel in de Faculteitsraad. Indien er geen opvolgers meer zijn, dan wordt er overgegaan tot coöptatie. Geen probleem dus!

 • Sociale Raad & Raad van Bestuur: Indien je het tweede jaar van je mandaat niet kan uitvoeren als effectieve kandidaat, dan neemt je plaatsvervanger je stemrecht op in alle Raden. Indien je als plaatsvervanger opkomt, dan heb je nog altijd je effectieve kandidaat die kan blijven stemmen. Kom dus op in een hecht duo en bespreek deze zaken zeker op voorhand zodat er niemand voor verrassingen komt te staan.

Moet ik opkomen als individu of in koppel?

Voor de faculteitsraden komen de kandidaten als individu op. Voor de Raad van Bestuur en de Sociale Raad komen de kandidaten steeds in duo’s op van hetzelfde geslacht. Hier is er steeds één effectieve kandidaat en één plaatsvervanger. De stemmen worden steeds uitgebracht op het duo als geheel.

Hoe stel ik mij kandidaat?

Jouw kandidatuur kan je indienen via een online portaal op de officiële UGent website ugent-kiest. Daarna kan je op dezelfde website als kandidaat een profielpagina invullen met jouw informatie.

Wat komt er op deze pagina terecht? Jouw voornaam en naam, faculteit, opleiding, waarvoor je je kandidaat stelt, een beknopte bio/motivatie, programma, ervaring, website en profielfoto.

Hoeveel mensen mogen er opkomen per raad?

Dit kan je terugvinden op onze website onder het tabblad raden

Vanaf wanneer mag ik campagne beginnen voeren?

Vanaf dat de kandidaten bekend zijn mag je campagne beginnen voeren. Dit is normaal gezien 7 april. Het exacte uur is niet bekend.

Wat is het verschil tussen een plaatsvervanger en een opvolger?

Als je op komt in duo voor de sociale raad en raad van bestuur is er altijd iemand de effectieve kandidaat en een andere de plaatsvervanger. De plaatsvervanger gaat als de effectieve verkozene niet naar een vergadering kan gaan. Opvolgers zijn de studenten die niet verkozen raakten maar nog op de lijst staan. Valt een verkozene definitief uit (voor welke raad dan ook) dan komt de eerstvolgende opvolger die vervangen.

Wanneer worden de kandidaten bekendgemaakt?

Op 7 april 2020 worden de kandidaten bekendgemaakt op de Ugent-kiest website. Kijk zeker ook eens naar de tijdslijn hier.

Hoe verloopt de stemprocedure?

Elke student aan de UGent heeft het recht om tijdens de verkiezingsweek, via geheime stemming, zijn voorkeur uit te spreken. Iedere kiezer mag per mandaat slechts één stem uitbrengen op een kandidaat-titularis en (in voorkomend geval) de daaraan gekoppelde kandidaat-plaatsvervanger. Er kunnen geen volmachten gebruikt worden. Het is ook toegestaan om blanco te stemmen. Stemmen kan elektronisch van maandag 27 april (9 uur) tot en met donderdag 30 april (12 uur) via het online platform op Ugent-kiest.

Hoe is coöpteren verschillend van naar de lijst van niet-verkozenen gaan (op FR niveau)?

Stopt een verkozen student met een raad dan wordt overgegaan naar de opvolgerslijst. De eerstvolgende zal deze dan vervangen (tenzij er niet voldaan is aan de genderquota, dan is het de eerst volgende van het minderheidsgeslacht). Indien er geen opvolgers meer zijn kan gecoöpteerd worden. Dat is een proces waarbij de raad zelf nieuwe personen kiezen.

Wat met de genderquota?

Na de verkiezingen worden kandidaten per raad gerangschikt op basis van het aantal behaalde stemmen. Hierbij moet wel opgelet worden dat de genderquota van kracht zijn. Dit betekent dat maximaal twee derde van het aantal kandidaten van het meerderheidsgeslacht mag zijn. Is dit niet het geval dan wordt er de voorkeur gegeven aan de volgende kandidaat in de gerangschikte lijst van het andere geslacht.

Voor de centrale raden betekent dit dat er steeds twee mannen en twee vrouwen zetelen. Het overzicht per faculteitsraad kan je lezen op raden.


Ondersteuning

Waarbij helpt de Gentse Studentenraad? Welke informatie hebben we ter beschikking voor kandidaten, kiezers of facultaire studentenraden?

Klaarstoommoment

Op donderdag 5 maart vindt het Stuver 2020 klaarstoommoment plaats. Tijdens dit infomoment kom je te weten wat het verschil is tussen de Raad van Bestuur, Sociale Raad, Faculteitsraad, Facultaire Studentenraad, etc. Er zijn infosessies over de raad van bestuur, de sociale raad, de facultaire studentenraden en faculteitsraad en de commissies. Ook kan je 's avonds deelnemen aan een simulatie van een raad en eens testen hoe dat er zoal aan toegaat.

Heb je het klaarstoommoment gemist? Geen probleem, alle powerpoints van de infosessies zijn beschikbaar via deze link.

Infomoment

Het infomoment vindt plaats op 25 maart via de Bongo virtual classroom tool op Ufora. Vanaf 16 uur tot ongeveer 18 uur zal het virtuele panel al jullie vragen beantwoorden. Vragen zoals: 1. Wat zijn de do's en don'ts tijdens de verkiezingsweek? 2. Hoe financier ik mijn campagne? 3. Hoe organiseer ik een geslaagde campagne?

Alle informatie kan je vinden op het Facebook evenement Stuver 2020 | Virtueel panel en infomoment.

Heb je het infomoment gemist? Met vragen kan je altijd terecht op Stuver2020@gentsestudentenraad.be of herbekijk het volledige panelgesprek achteraf!

Het centrale raden debat

Ondanks de COVID-19 crisis gaan de debatten voor de centrale raden nog steeds door. Uiteraard worden zij omgevormd tot een online alternatief. Meer info hieromtrent komt zo snel mogelijk online. Volg hiervoor zeker onzefacebook pagina

Campagnebudget

De Gentse Studentenraad stelt zich steeds neutraal op bij de studentenverkiezingen. Dit betekent dat het als kandidaat jouw verantwoordelijkheid is om je eigen campagne uit te werken. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je als student je eigen fondsen hiervoor aanspreekt en daarom kunnen kandidaten wel hun onkosten die ze in het kader van de verkiezingen hebben gemaakt bij ons indienen.

Voor de centrale raden betalen wij daarom €250 aan onkosten terug per duo. Voor de faculteitsraden is dit €25 per kandidaat. Let wel op dat je om de onkosten te staven steeds je originele bewijsstukken moet binnenbrengen. Kopies worden niet aanvaard! De deadline om onkosten binnen te brengen ligt twee weken na het bekendmaken van de uitslagen.

Om voor drukwerk aanspraak te maken op dit budget vragen we wel dat de logo's van de Gentse Studentenraad, de studentenverkiezing en de UGent hierop aanwezig zijn. Als je niet zeker bent of bepaalde onkosten door ons gedekt kunnen worden stuur dan een mailtje naar Stuver2020@gentsestudentenraad.be en dan helpen we jou graag!

Desbetreffende logo's staanhier.

Hoe geef ik best online aankopen door, zoals bijvoorbeeld facebook promoties?

De gouden regel om te hanteren is: hou altijd alles bij van bewijsstukken, of deze nu digitaal of analoog zijn. Specifiek voor facebook advertenties: Facebook zal jullie een 'Ontvangstbewijs' toesturen eens de advertentie afgelopen en aangerekend is. Met dat ontvangstbewijs + een afschrift van je bank dat weergeeft dat jij dat effectief betaalt hebt kunnen wij de kosten terugbetalen.

Onkostennota

Om recht te hebben op je campagnebudget dien je een onkostennota in. Daarvoor vind je hier een uitgebreide how-to. Het template voor de kostennota dat je (ofwel digitaal ofwel gewoon op papier om dan in te scannen) moet invullen, vind je via deze link.

Maakt de Gentse Studentenraad zelf reclame voor de kandidaten?

Wij proberen zoveel mogelijk de verkiezingen in het algemeen te promoten. Hiermee hopen wij ook de studenten hun interesse te lokken naar jullie campagnes waardoor wij onrechtstreeks jullie promoten. De Gentse Studentenraad voert geen campagne voor een specifieke persoon, hierdoor zouden we deze namelijk bevoordelen wat zou leiden tot oneerlijke verkiezingen.

Voor welke info kan je bij wie terecht in de Genste Studentenraad ?

Een overzicht van wie er allemaal in de Gentse Studentenraad zit en wat ze juist allemaal doen vind je terug op de website van de Gentse Studentenraad.

Ik heb het op dit moment op financieel moeilijker en kan dus (online) campagne voeren niet echt betalen. Wat doe ik dan?

We willen uiteraard niet dat mensen benadeeld worden door een moeilijke financiële situatie. Als jij je in een dergelijke situatie bevindt, laat ons dat dan zo snel mogelijk weten. Zo kunnen we samen met jou de mogelijkheden bespreken zodat het voor jou lukt om op een goede en eerlijke manier campagne te voeren. Hiervoor kan je ons steeds sturen op stuver2020@gentsestudentenraad.be


Campagne voeren

Welke campagne tips hebben we voor de kandidaten? Waarop moet je letten?

Wat zijn de regels rond campagne voeren?

 1. Je voert geen campagne in de nabijheid van de Facultaire studentenraden of de Gentse Studentenraad als deze de mogelijkheid bieden om te stemmen.
 2. Hou ruimte over voor andere kandidaten hun posters. Geen overmatige beplakking dus.
 3. Overplak geen posters van andere kandidaten.
 4. Verwijder of vandaliseer geen andere posters.
 5. Wend geen vereniging of andere organisatie aan om campagne te voeren.
 6. Hou je aan de regels van stad Gent rond flyeren en beplakken.
 7. Indien er niet aan deze regels voldaan is kan uw financiële steun van de Gentse Studentenraad ingetrokken worden.

Eén van de kandidaten pleegde een inbreuk op het campagnereglement van de Gentse Studentenraad. Wat moet ik doen?

Indien je vermoedt dat één van de kandidaten het campagnereglement van de GSR niet respecteert (let wel: dit is niet hetzelfde als de verkiezingsreglementen van de Universiteit Gent zelf), kan je deze klacht doorgeven via inbreuk@gentsestudentenraad.be. Zorg ervoor dat deze goed onderbouwd is en geef al zoveel mogelijk informatie mee in je mail.

Wat moet er op mijn drukwerk staan?

Wetelijke vereisten:

 • Vergeet op je drukwerk zeker geen verantwoordelijke uitgever (v.u.) te vermelden. Hierbij vermeld je jouw ware naam en woonplaats. Bij wildplakken ben jij dan ook de persoon die gecontacteerd wordt.

 • Op flyers zet je ook de vermelding: `Niet op de openbare weg gooien´ Bekijk ook zeker de regelgeving van stad Gent rond flyeren en plakken.

Daarnaast vragen we dat op je drukwerk ook de logos van de Gentse Studentenraad, de studentenverkiezingen en de UGent vermeld worden. Deze vind je hier.

Wie mag er stemmen?

Een overzicht van welke student op wat mag stemmen vindt u hier.

Elke student kan ook voor zichzelf checken op wat hij/zij/x mag stemmen door zich in te loggen via hun CAS-login op voorgaande site en te klikken op "Wie kan stemmen?/Who can vote?" waarna een overzicht van de verschillende raden zal verschijnen. Wanneer een student niet stemgerechtigd is voor een bepaalde raad, verschijnt naast de raad in kwestie "Je hebt te weinig credits om te stemmen/You have too few credits to vote".

Ik had gepland om in de lessen langs te gaan maar door COVID-19 is dit niet meer mogelijk!

Geen probleem. Vele proffen hebben namelijk de omschakeling gemaakt naar online lesgeven via Bongo. Dit is een virtuele klas die via ufora wordt opgezet. Je kan perfect 'langsgaan' in zo een les en op voorhand vragen aan de prof of je niet een paar minuten van zijn/haar les mag gebruiken voor je campagne. Hiernaast kan je ook een korte video opnemen waarin je jezelf en je campagnepunten voorstelt. Deze video kan je dan doorsturen naar de proffen met de vraag of ze dit willen afspelen tijdens hun les.

In hoeverre mag mijn Facultaire Studentenraad mij steunen? Mag ik hen om tips vragen?

Het FSR bestuur mag jou niet helpen omdat dit kan gezien worden als het voortrekken van een specifiek persoon. Natuurlijk indien zij deze tips met alle opkomende stuvers delen is dit geen probleem. Met vragen over andere ‘ethische’ kwesties kan je steeds terecht bij stuver2020@gentsestudentenraad.be Indien je momenteel zelf in het bestuur zit van een FSR dan mag je niet actief mee mensen gaan overtuigen om te stemmen.

Mag ik samenwerken met andere kandidaten?

Zeker! Op het niveau van de Faculteitsraden kan het soms beangstigend zijn om “alleen” op te komen voor de verkiezingen en in je eentje promotie te maken. Daarom wordt het vaak zelfs aangemoedigd om met een vriend of vriendin of een kennis samen te werken om bv. samen campagne te voeren, mensen aan te spreken,... Dit maakt campagne voeren wat gemakkelijker, je voelt je meer gesteund door je medekandidaten, en je kan een breder publiek aanspreken. Het is absoluut geen must om samen te werken met andere kandidaten, maar kan er wel voor zorgen dat jij als kandidaat je beter voelt bij de verkiezingen zelf, en dat is ook enorm belangrijk in deze tijden. Voor de ‘grotere’ raden (Sociale Raad en Raad van Bestuur) kom je sowieso al in duo op. Hier is het eveneens niet ongebruikelijk dat er samengewerkt wordt tussen duo’s die opkomen voor de Sociale Raad en voor de Raad van Bestuur. Denk bijvoorbeeld aan mensen die opkomen rond dezelfde brede thema’s en die dit willen aanpakken op verschillende niveaus, zoals bijvoorbeeld het thema Duurzaamheid introduceren of uitwerken op verschillende vlakken. Het is hierbij wel belangrijk om eraan te denken dat elke student slechts één stem heeft voor een bepaalde raad (Faculteitsraad, Sociale Raad, Raad van Bestuur).

Waar is de Gentse Studentenraad mee bezig en zijn er belangrijke thema’s om aan te werken?

Het standpunt van de Gentse Studentenraad over specifieke onderwerpen en de onderwerpen waar we dit en vorige jaren aan hebben gewerkt vind je ook terug op onze website.

Is er een verschil tussen campagnevoeren voor een Faculteits Raad en voor de Raad van Bestuur of Sociale Raad?

Er is inderdaad een groot verschil tussen campagne voeren voor een faculteitsraad of campagne voeren voor een raad van bestuur of sociale raad. Bij de centrale raden zoals de SoRa of RvB gaan de kandidaten vaak langs bij de verschillende faculteiten, hierdoor gaan ze veel denkwerk steken in hun campagne en de punten waar ze achter staan. Bij de faculteitsraad gaan de kandidaten vaak samen een campagne voeren. Hier sta je er dus zeker niet alleen voor! Dit mag je natuurlijk niet tegenhouden om eens te vermelden tijdens een online les dat je opkomt voor de faculteitsraad! Hoe meer mensen je naam kennen, hoe groter de kans dat je er in raakt natuurlijk!

Zijn er tips and tricks over digitale campagnevoering beschikbaar in deze uitzonderlijke tijden?

Facebook-reclame is je grote vriend om laagdrempelig promotie te voeren! Als je een pagina aanmaakt, kun je gemakkelijk berichten betaald promoten om een groot doelpubliek te bereiken die buiten je eigen vriendengroep valt. En het beste van al: de Gentse Studentenraad voorziet campagnebudget voor élke kandidaat om te zorgen dat iedereen de mogelijkheid hiertoe heeft! Belangrijk hierbij is dat je kenmerken van je doelpubliek kan aanduiden, bv. leeftijd (kies de leeftijdsrange van studenten, duh), studeert aan UGent, of interesses als je zelf zaken wil veranderen aan UGent over bv. duurzaamheid. Speel in op je interesses en de ideeën die je zelf hebt om zo gericht mogelijk je kiesvee aan te spreken, en probeer je boodschap ook op een ludieke manier te brengen. Memes, korte filmpjes, animaties,... zijn ideale tools om op een laagdrempelige manier je campagne tot bij je mede-studenten te brengen. UGent zelf biedt op de website https://www.ugent.be/ugent-kiest vanaf 4 april t.e.m. 27 april (de periode na de kandidaatstelling) de mogelijkheid aan iedereen die opkomt om een profielpagina aan te maken. Dit zorgt ervoor dat mensen gemakkelijk de kandidaten met elkaar kunnen vergelijken om een geïnformeerde stem uit te brengen! Iedereen krijgt dus sowieso een digitaal kanaal, waar ook in de UGent-communicatie naar verwezen zal worden. Daar krijgt iedereen de optie om zichzelf kort voor te stellen in een beknopte biografie, zijn of haar “programma” toe te lichten, en eventuele ervaring in de kijker te zetten. Heb jij gigantisch veel te zeggen of duizend-en-één plannen, geen nood, er is ook de mogelijkheid om te verwijzen naar een externe website, Facebook-pagina,...


Combinatie met studeren?

Hoe valt een mandaat in combinatie met het studeren? Welke accomodaties worden door de UGent aangeboden?

Welke werklast brengen de verschillende raden met zich mee?

De werklast hangt af van raad tot raad en hoe vaak deze samenkomen. Bovendien staat het elke student telkens vrij om een nieuw inhoudelijk dossier op te stellen, waardoor er moeilijk sprake kan zijn over een specifieke werklast gezien dit afhangt van het invullen van de functie door elke individuele kandidaat. Hieronder is echter een korte oplijsting gegeven van de vergaderfrequentie en welke verantwoordelijkheden de verkozen leden hiervoor hebben:

 • Raad van Bestuur: vergadert één keer per maand. Traditioneel heeft elke student in de Raad van Bestuur een specifiek domein waarvoor hij/zij zich wil engageren tijdens de komende twee jaar. Op deze manier wordt het werk verdeeld en verschillende commissies ingevuld. Daarnaast hebben de vier studenten in de Raad van Bestuur stemrecht in de Algemene Vergadering van de Gentse Studentenraad. Het is de gewoonte dat zij de Gentse Studentenraad helpen bij het uitwerken van inhoudelijke dossiers, en dat de Gentse Studentenraad hen ondersteunt bij het realiseren van hun programmapunten. Tevens zetelen er drie studenten uit de Raad van Bestuur ook in de Sociale Raad.

 • Sociale Raad: vergadert één keer per maand. De vier studenten die zetelen in de Sociale Raad hebben traditioneel verschillende focuspunten, gaande van het comfort op de homes tot duurzaamheid binnen de studentenresto's. Op deze manier wordt de werklast over verschillende commissies verdeeld. Daarnaast hebben de vier studenten in de Raad van Bestuur stemrecht in de Algemene Vergadering van de Gentse Studentenraad. Bovendien worden de studenten uit de Sociale Raad ook verwacht op de Werkgroep Sociaal van de Gentse Studentenraad om op die manier allen samen aan hetzelfde zeel te trekken.

 • Faculteitsraad: vergadert één keer per maand, maar de specifieke werklast hangt af van de grootte van de faculteit, hoeveel studenten er verkozen dienen te worden en hoe actief de eigen facultaire studentenraad is.

Wat houdt een bijzonder statuut voor verkozen studentenvertegenwoordigers in?

De Universiteit erkent het engagement voor verkozen studentenvertegenwoordigers door het toekennen van een bijzonder statuut. Dit statuut kan telkens gebruikt worden in het kader van het bijwonen van officiële vergaderingen van bestuursorganen en volgende faciliteiten kunnen verworven worden:

 • Vrijgesteld worden van onderwijsactiviteiten; je kan in dit geval een vervangende taak krijgen of de onderwijsactiviteit kan op een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar worden georganiseerd;

 • Eén of meerdere examens verplaatsen naar een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar, en/of met een andere evaluatievorm;

 • Een alternatief tijdstip voor feedback.

We verwijzen naar de corresponderende webpagina van Universiteit Gent voor een meer gedetailleerde uitleg.

Liggen vergaderingen steeds op voorhand vast?

Bij de facultaire studentenraad (FSR) is dit sterk afhankelijk per FSR. Sommigen bepalen dit de vergadering vooraf, andere doen dit in het begin van het semester. Bij de centrale raden en facultaire raden liggen de vergaderingen (meestal) vooraf vast.

Kan ik in een FSR gaan zonder mij kandidaat te stellen voor de FR, RvB of SoRa?

Uiteraard kan dit! Je kan steeds deelnemen aan alle vergaderingen van je FSR zonder in een FR of commissie te zitten. Natuurlijk moedigen wij jullie allemaal aan om op te komen als studentenvertegenwoordiger voor de verkiezingen van 2020.

Welke ondersteuning kan ik verwachten als ik volledig nieuw ben in studentenvertegenwoordiging?

Elke faculteit heeft z’n eigen studentenraad, die je ook kan ondersteunen en waar je naar kan terugkoppelen. Ze geven je een overlegorgaan, kunnen je bijstaan of de weg wijzen naar oplossingen als je vast zit ergens. Ze kunnen hun kanalen aanspreken als je bv. enquêtes wilt organiseren,... Ook de Gentse Studentenraad staat altijd ter beschikking van alle studentenvertegenwoordigers, elk idee, hoe zot ook, kan bij hen afgetoetst worden en zij kunnen je op weg helpen om samen je knotsgekke ideeën die studenten ten goede komen werkelijkheid te doen worden. Ook personeel van de UGent kan je bijstaan bij vragen of je de weg wijzen, zo heeft de FPPW zelfs een dedicated stuver-coach aangesteld om nieuwe studentenvertegenwoordigers wegwijs te maken en bij te staan waar nodig. Je staat er dus zeker niet alleen voor!

Kan ik op erasmus als ik zou verkozen zijn?

Natuurlijk! Het is absoluut niet de bedoeling dat studentenvertegenwoordiging je opportuniteiten tijdens je studentenleving zouden inperken. Voor de Raad van Bestuur en Sociale Raad kom je altijd als duo op, dus je plaatsvervanger kan het gerust eventjes overnemen terwijl jij in het buitenland zit (of binnenland als je een Erasmus doet in Luik ofzo). Ook voor de Faculteitsraad vormt dit zeker geen probleem, dus laat dit je zeker niet tegenhouden om te kandideren.